Mắm Tép Nguyên Chất - Đặc Sản Bến Tre

BTMTNC

250,000

Giá tính trên đơn vị 1 Kg / 1 hộp & 0.5 kg/ 1 hộp
  • hộp 1kg

    hộp 1kg

    250,000
  • hộp 0.5kg

    hộp 0.5kg

    135,000