Hành Tím Lý Sơn

HT-02

160,000

Giá sản phẩm tính trên đơn vị Kg
Bạn đang giữ trong tay một “bảo bối” mà không hề tốn kém chút nào. Đó chính là những củ hành vẫn thường nằm khiêm tốn trên giá bếp.