Cỏ nhân tạo sân vườn E05

E05

182,700

Cỏ nhân tạo sân vườn E05 là dòng cỏ có màu xanh non, sợi có gồm có 2 lớp: 1 lớp cỏ xoăn màu xanh non nằm dưới lớp cỏ có sợi dài 2cm.